Despre noi

 

Domeniul principal de activitate al societății este ”Comerț cu ridicata specializat al produselor”.

Activitatea principală este: ”Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare”.

Principalele activități secundare sunt:

Exploatarea forestieră
Tăierea și ridicarea lemnului
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Transporturi rutiere de mărfuri
Alte activități anexe transporturilor
Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 500.200 lei, acesta fiind împărțit într-un număr de 50.020 părți, aparținând, în totalitate, asociatului unic.

Administrarea societății se face de către asociatul unic Olarean Sorin.